ส่งมอบรถยกฟอร์คลิฟท์ให้กับ PEA

ส่งมอบรถยกฟอร์คลิฟท์ให้กับ PEA

บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) โดย มร. อะซึชิ โตมิตะ (Mr. Atsushi Tomita)กรรมการผู้จัดการ และ มร. นากาซึกะ (Mr. Nagatsuka) ประธานบริษัทมิตซูบิชิ โลจิสเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผู้ผลิตรถฟอร์คลิฟท์มิตซูบิชิจากประเทศญี่ปุ่น และ มร. ซิม เบง ลิม (Mr. Sim Beng Lim) รองกรรมการผู้จัดการบริษัทมิตซูบิชิ โลจิสเน็กซ์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด (สิงคโปร์) ส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์มิตซูบิชิระบบไฟฟ้าจำนวน 115 คัน ให้แก่นายอำนวยชัย สุวรรณสุนทร รองผู้ว่าการอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561

ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายลดการใช้น้ำมันและรักษ์โลกร้อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงเปลี่ยนรูปแบบการใช้รถฟอร์คลิฟท์เป็นระบบพลังงานไฟฟ้าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะระบบไฟฟ้าทำงานง่าย เงียบ ไม่มีเขม่าควัน ไร้มลพิษ ดีต่อสุขภาพของพนักงาน โดยทางบริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติแก่พนักงานการฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 120 ท่าน