ลัดฟ้าสู่จีน เยี่ยมชม JLG

ลัดฟ้าสู่จีน เยี่ยมชม JLG

บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณทองดุลย์ ต่อพงษ์พันธุ์ นำคณะทีมงาน PSD เยี่ยมชมโรงงานของ JLG ผู้ผลิตรถกระเช้า ณ Tianjin ประเทศจีน